Sử dụng phụ gia phá bọt trong xử lý nước thải nhà máy-an toàn hiệu quả

Trong quá trình xử lý nước thải, chúng ta thường gặp phải lượng lớn bọt trong bể sinh hóa. Nếu không xử lý kịp thời, bọt sẽ tràn ra khỏi bể, gây ô nhiễm nghiêm trọng bề mặt thiết bị bên ngoài, làm xấu đi điều kiện vận hành và ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Do đó, cần sử dụng phá bọt phù hợp nhằm đạt hiệu quả cao.

Phá bọt trong xử lý nước thải nhà máy-an toàn hiệu quả
Phá bọt trong xử lý nước thải nhà máy-an toàn hiệu qu

Xem nhanh

Tổng quan quy trình xử lý nước thải nhà máy

Giai đoạn xử lý xơ bộ

Giai đoạn xử lý xơ bộ
Giai đoạn xử lý xơ bộ
 • Lưới chắn: bắt các vật lớn đã rơi vào hệ thống cống như gạch, chai lọ, mảnh gỗ, v.v.
 • Bể lắng cát: loại bỏ đá, sỏi, mảnh kính vỡ, v.v.
 • Lưới lọc: loại bỏ tã, lược, khăn, túi nhựa, kim tiêm, v.v.

Giai đoạn tiền xử lý

Giai đoạn tiền xử lý
Giai đoạn tiền xử lý
 • Xử lý phần một giảm lượng chất rắn lơ lửng và B.O.D. của nước thải.
 • Từ các bể xử lý phần một, nước được bơm đến bộ lọc lật để xử lý phần hai.
 • Bùn từ các bể lắng phần một được bơm đến bể lắng bùn dày.
 • xảy ra thêm quá trình lắng rắn để tập trung bùn trước khi tiêu hủy
 • Xử lý phần hai sẽ tiếp tục giảm lượng chất rắn lơ lửng và B.O.D. của nước thải.

Giai đoạn xử lý thứ cấp:

Giai đoạn xử lý thứ cấp
Giai đoạn xử lý thứ cấp
 • Secondary treatment là một quy trình sinh học
 • Sử dụng vi khuẩn và tảo để trao đổi chất chất hữu cơ trong nước thải
 • Các hệ thống xử lý phần hai được phân loại là xử lý lơ lửng – phát triển nổi hữu khuẩn và xử lý lơ lửng không oxi – phát triển nổi.

Giai đoạn Tertiary Treatment:

Giai đoạn Tertiary Treatment
Giai đoạn Tertiary Treatment
 • Để loại bỏ các chất rắn dạng hạt tổng hợp và chất hữu cơ có mặt trong nước thải sau khi qua xử lý cấp hai.
 • Để loại bỏ các thành phần hữu cơ và vô cơ cụ thể từ nước thải công nghiệp để làm cho nó phù hợp để tái sử dụng.
 • Để làm cho nước thải đã xử lý phù hợp để ứng dụng vào mục đích sử dụng đất hoặc xả trực tiếp vào các cơ thể nước như sông, hồ, v.v.
 • Tổng quan về chất phá bọt trong xử lý nước thải nhà máy

Các loại bọt trong xử lý nước thải nhà máy

Bọt ban đầu

Các loại bọt trong xử lý nước thải nhà máy
Các loại bọt trong xử lý nước thải nhà máy
 • Ở giai đoạn đầu của bể sục khí, bùn trong bể chưa thích nghi với chất lượng nước thải và môi trường sinh trưởng, dễ hình thành bọt. Khi bùn thích nghi với chất lượng nước, lượng bọt sẽ giảm.
 • Khi bể sục khí mới bắt đầu hoạt động, lượng bùn còn ít, tải trọng bùn cao, dễ tạo ra bọt. Khi lượng bùn tăng, bọt sẽ dần biến mất.
 • Ở giai đoạn đầu của quá trình xử lý bùn hoạt tính, sự hiện diện của một số chất hoạt động bề mặt trong nước thải dễ gây ra bọt trên bề mặt. Khi bùn hoạt tính trưởng thành, các chất hoạt động bề mặt này sẽ bị phân hủy sinh học, hiện tượng bọt sẽ dần biến mất.

Bọt khử nitrat

 • Khi hệ thống xử lý bùn hoạt tính hoạt động ở tải thấp, quá trình khử nitrat sẽ diễn ra trong bể lắng hoặc nơi sục khí không đủ để tạo ra nitơ. Sự phát thải nitơ sẽ làm giảm mật độ bùn và đẩy một số bùn nổi lên. Trong trường hợp này, bọt nổi tạo ra thường không ổn định.

Bọt chất hoạt động bề mặt

 • Các chất hoạt động bề mặt trong nước thải như tinh bột, protein, dầu và mỡ đều có cấu trúc phân tử chứa nhóm phân cực-không phân cực, gọi là phân tử lưỡng cực.
 • Dưới điều kiện sục khí, một đầu của nhóm không phân cực nhô ra vào bọt, và nhóm phân cực được chất ưa nước chọn lọc hấp thụ, làm cho bề mặt chất ưa nước chuyển thành chất kỵ nước và dính vào màng nước bọt, nổi lên bề mặt cùng với bọt.

Bọt sinh học

 • Các vi sinh vật liên quan đến bọt chứa nhiều lipid, nhẹ hơn nước và dễ nổi lên bề mặt.
 • Các vi sinh vật liên quan đến bọt chủ yếu có dạng sợi hoặc phân nhánh, dễ tạo thành lưới, có thể cuốn các hạt và bọt, nổi lên bề mặt. Các bọt khí bị bao quanh bởi màn lưới tăng sức căng bề mặt, làm cho bọt khó vỡ và bọt ổn định hơn.
 • Sự nổi lên của bọt do bọt sục khí thường là lực đẩy chính cho việc hình thành bọt. Các hạt sử dụng bọt khí để nổi lên phải nhỏ, nhẹ và kỵ nước. Do đó, khi có dầu, lipid và vi sinh vật chứa mỡ trong nước, dễ xảy ra hiện tượng bọt bề mặt.

Nguyên nhân gây ra bọt trong xử lý nước thải

Thời gian lưu bùn

Nguyên nhân gây ra bọt trong xử lý nước thải
Nguyên nhân gây ra bọt trong xử lý nước thải
 • Tốc độ tăng trưởng của các vi sinh vật tạo bọt thường thấp và chu kỳ tăng trưởng dài, do đó thời gian lưu bùn dài có lợi cho sự phát triển của các vi sinh vật này.
 • Do đó, quy trình bùn hoạt tính sử dụng phương pháp sục khí kéo dài dễ tạo bọt hơn.
 • Ngoài ra, một khi bọt hình thành, thời gian lưu trú sinh học của lớp bọt độc lập với thời gian lưu bùn trong bể sục khí, dễ hình thành bọt ổn định và bền vững.

Giá trị pH

 • Các vi sinh vật dạng sợi khác nhau có yêu cầu pH khác nhau. Sự phát triển của vi sinh vật Amarae cực kỳ nhạy cảm với pH, pH tối ưu là 7.8.
 • Khi pH giảm từ 7.0 xuống 5.0 đến 5.6 sự hình thành bọt có thể giảm hiệu quả.
 • Điều này chủ yếu do pH thấp vượt quá giới hạn pH của vi sinh vật tạo bọt. Do đó, khi pH là 5.0, sự phát triển có thể được kiểm soát hiệu quả. Tuy nhiên, thay đổi pH cũng có thể gây ra sự không tương thích của bùn hoạt tính, dẫn đến bọt.

Oxy hòa tan

 • Nhóm vi sinh vật Nocardia trong bọt sinh học là vi sinh vật hiếu khí nghiêm ngặt. Trong điều kiện thiếu oxy hoặc kỵ khí, sự phát triển của chúng không thể sử dụng chất nền, nhưng chúng không chết, còn các vi khuẩn dạng sợi thì khác, có thể sử dụng nitrat làm chất nhận electron cuối cùng.
 • Do đó, ngay cả trong phần thiếu oxy hoặc kỵ khí của hệ thống loại bỏ nitơ và phốt pho hiện tại, chúng có thể được sản xuất suôn sẻ. Khi oxy hòa tan không đủ và hệ thống hoạt động ở tải thấp, dễ sinh ra bọt khử nitrat.

Chế độ sục khí

 • Các bọt tạo ra bởi các chế độ sục khí khác nhau cũng khác nhau, các bọt nhỏ hoặc bọt vi sinh dễ tạo bọt sinh học hơn so với các bọt lớn, và lớp bọt dễ tập trung ở khu vực có cường độ sục khí thấp.

Nhiệt độ

 • Các nấm liên quan đến việc hình thành bọt sinh học có nhiệt độ tăng trưởng phù hợp riêng và nhiệt độ tối ưu.
 • Khi môi trường hoặc nhiệt độ nước phù hợp cho sự phát triển của nấm, có thể xảy ra hiện tượng bọt.
 • Không chỉ vậy, nhiệt độ cũng ảnh hưởng đến cộng đồng vi sinh vật trong hệ thống bùn hoạt tính, dẫn đến sản xuất bọt sinh học, có thể thấy theo mùa từ việc sản xuất nhiều bọt sinh học.

Tác hại của bọt trong xử lý nước thải

Ảnh hưởng đến hiển thị bình thường của đồng hồ đo

 • Đặc biệt đối với các nhà máy xử lý nước thải sử dụng hệ thống điều khiển tự động DCS, có thể gây ra sự cố hệ thống.
 • Đối với đồng hồ đo mức siêu âm, bọt có thể tạo ra mức chất lỏng giả, khiến máy bơm chạy không tải trong tình huống nghiêm trọng.
 • Cửa xả tổng của trạm xử lý nước thải sử dụng lưu lượng kế kênh hở, có thể gây ra lỗi trong lưu lượng nước thải tổng.

Ảnh hưởng đến môi trường

 • Khi một lượng lớn bọt sinh học được tạo ra, nó lan rộng ra các tấm lối đi và ảnh hưởng đến việc bảo trì bình thường.
 • Bọt sinh học có thể đóng băng vào mùa đông và rất khó làm sạch. Vào mùa hè có thể bay lên, tạo ra mùi khó chịu và gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường.

Giảm oxy hòa tan

 • Trong quá trình sử dụng thiết bị sục khí bề mặt, bọt sinh học có độ nhớt, ngăn cản quá trình sục khí và oxy hóa bình thường, làm giảm oxy hòa tan trong hỗn hợp.

Chất lượng nước thải kém hơn

 • Một số bọt sinh học có thể vào bể lắng thứ cấp, gây tăng các chất ô nhiễm như SS và CODcr trong nước thải ra ngoài.

Phương pháp kiểm soát bọt

Phun nước

 • Phun nước hoặc các giọt nước với tốc độ cao có thể phá vỡ các bọt nổi trên bề mặt nước và các hạt bùn phân tán có thể khôi phục khả năng lắng và giảm bọt.
 • Bằng cách phun nước, bọt có thể được giảm bớt, và nếu phun vào bể hiếu khí, có thể đạt được hiệu quả khử bọt lâu dài.
 • Mặc dù phun nước không thể khử bọt hoàn toàn, nhưng đó là phương pháp vật lý đơn giản và phổ biến nhất.

Sử dụng hóa chất và phụ gia phá bọt

 • Thêm hóa chất có thể giải quyết vấn đề bọt trong thời gian ngắn và dễ dàng thực hiện.
 • Tuy nhiên, việc thêm hóa chất sẽ ảnh hưởng lớn đến bùn, đồng thời ảnh hưởng đến chất lượng nước thải và việc xử lý các vật liệu còn lại.
Liều lượng sử dụng hóa chất và phụ gia trong xử lý nước thải
Liều lượng sử dụng hóa chất và phụ gia trong xử lý nước thải

Liều lượng thông thường:

1. THÊM CLO VÀ CHẤT OXY HÓA; 2. THÊM CHẤT KẾT DÍNH; 3. THÊM CHẤT KHỬ BỌT VÀ DẦU THỰC VẬT.

Rút ngắn thời gian lưu bùn

Giảm thời gian lưu bùn trong bể sục khí, tức là giảm thời gian lưu trung bình của các tế bào, có thể kiểm soát hiệu quả bọt sinh học trong quy trình bùn hoạt tính.

Việc giảm thời gian lưu bùn thực chất là một chiến lược sàng lọc sinh học, tức là sử dụng đặc điểm thời gian sinh trưởng trung bình của các vi sinh vật tạo bọt, ức chế sự phát triển quá mức của các vi sinh vật tạo bọt trong bể sục khí hoặc loại trừ chúng, để đạt được mục tiêu kiểm soát bọt sinh học.

Áp dụng tải trọng cho bể sục khí

 • Thêm chất độn di động hoặc cố định trong một số hệ thống bùn hoạt tính để các vi sinh vật dễ gây phồng bùn và tạo bọt phát triển, có thể tăng sinh khối trong bể sục khí, cải thiện hiệu quả xử lý và giảm hoặc kiểm soát sự hình thành bọt.

Một số phụ gia phá bọt trong sản xuất giấy Eco One Việt Nam cung cấp trong xử lý nước thải

EG-S7207 phụ gia phá bọt trong xử lý nước thải nhà máy công nghiệp

Ứng dụng phụ gia phá bọt trong xử lý nước thải nhà máy công nghiệp EG-S7207:

EG-S7207 phụ gia phá bọt trong xử lý nước thải nhà máy công nghiệp
EG-S7207 phụ gia phá bọt trong xử lý nước thải nhà máy công nghiệp
 • Ứng dụng trong chất tẩy rửa công nghiệp, chất tẩy rửa kim loại, sản phẩm hóa chất hàng ngày, xử lý nước thải axit và kiềm khác nhau, xử lý nước thải sản xuất giấy, xử lý nước thải nhà máy in và nhuộm, nhà máy da, nhà máy thuốc trừ sâu, nhà máy tẩy rửa và các quy trình xử lý nước công nghiệp khác trong môi trường hóa học

Đặc điểm phụ gia phá bọt EG-S7207 trong xử lý nước thải nhà máy công nghiệp:

 • Sản phẩm này được tổng hợp bằng dầu silicon và các chất phụ gia hoạt động bề mặt đặc biệt.
 • Là một loại sản phẩm silicone.
 • Có chức năng khử bọt và chống tạo bọt tốt.
 • Kkhông gây ra hiện tượng trơn, nổi dầu, dính và các hiện tượng khác trong hệ thống ứng dụng và nó có thể tan chảy hoàn toàn trong nước.

EG-B357 phụ gia phá bọt trong xử lý nước thải nhà máy

Ứng dụng phụ gia phá bọt trong xử lý nước thải nhà máy EG-B357:

EG-B357 phụ gia phá bọt trong xử lý nước thải nhà máy
EG-B357 phụ gia phá bọt trong xử lý nước thải nhà máy
 • Sản phẩm này bao gồm polyete, rượu bậc cao, este và chất ổn định.
 • Có thể duy trì hiệu quả chống tạo bọt tốt ở nồng độ thấp và thích hợp để bổ sung trực tiếp ở nhiệt độ thấp và cao.
 • Chất khử bọt không chứa silicon hiệu quả cao được phát triển cho các hệ thống xử lý tái chế nước sinh học khác nhau.
 • Ứng dụng: các hệ thống xử lý nước thải màng khác nhau, xử lý nước thải sinh học, xử lý nước nhà máy dược phẩm, nước rỉ rác, v.v.

Đặc điểm phụ gia phá bọt EG-B357 trong xử lý nước thải nhà máy:

 • Loại bỏ bong bóng mịn sinh học/bong bóng mịn tĩnh và động, bong bóng lớn/chất lỏng nhớt, khử bọt nhanh, ức chế bọt lâu, liều lượng thấp, không độc hại và không có tác dụng phụ bất lợi.
 • Đặc biệt, nó không có tác dụng phụ đối với các loại nấm khác nhau trong nước. Nó dễ dàng phân tán trong nước và tương thích tốt với các sản phẩm lỏng.

EG-6870E phụ gia phá bọt trong hệ thống xử lý nước

Ứng dụng Phụ gia phá bọt trong hệ thống xử lý nước EG-6870E:

EG-6870E phụ gia phá bọt trong hệ thống xử lý nước
EG-6870E phụ gia phá bọt trong hệ thống xử lý nước
 • Phù hợp cho các hệ thống xử lý nước thải khác nhau, chẳng hạn như buồng phun sơn, nước rỉ rác, nước thải hóa học, các bể sục khí khác nhau và các hệ thống xử lý nước thải màng khác nhau.
 • Cũng thích hợp cho tuyển nổi quặng, vật liệu xây dựng ống vinylon, rửa than, v.v.

Đặc điểm Phụ gia EG-6870E  phá bọt trong hệ thống xử lý nước:

 • Sản phẩm này bao gồm nhiều chất hiệp đồng hợp chất hữu cơ, polyete và ete rượu béo.
 • Có thể duy trì hiệu quả khử bọt tốt ở nồng độ thấp hơn.
 • So với các chất khử bọt silicon thông thường, sản phẩm này có độ hòa tan tốt, tốc độ khử bọt nhanh, ổn định tốt, dễ phân tán trong nước, không nổi, liều lượng thấp, ức chế bọt lâu dài, thích hợp với nhiệt độ cao và trung bình, không ảnh hưởng đến sản phẩm do quá trình khử nhũ tương hoặc phản ứng với chất lượng bùn.

EG-S6394 phụ gia phá bọt trong xử lý nước

Ứng dụng phụ gia EG-S6394 phá bọt trong xử lý nước:

EG-S6394 phụ gia phá bọt trong xử lý nước
EG-S6394 phụ gia phá bọt trong xử lý nước
 • Sản xuất bột giấy, xử lý nước thải làm giấy, xử lý nước thải, Chất lỏng khoan và bẻ gãy dầu, xử lý nước thải công nghiệp, xử lý nước

Đặc điểm phụ gia phá bọt trong xử lý nước EG-S6394:

 • Bao gồm polysiloxan, polysiloxan biến tính, silica, chất phân tán và chất ổn định.
 • Khả năng khử bọt và chống tạo bọt tuyệt vời.
 • Độ bền tốt trong liều lượng thấp.
 • Tương thích tốt với chất lỏng màu đen và phù hợp với điều kiện sản xuất bột giấy.
 • Không độc hại và không có thiệt hại

EG-63941 phụ gia phá bọt trong xử lý nước thải

Ứng dụng phụ gia EG-63941 phá bọt trong xử lý nước thải:

EG-63941 phụ gia phá bọt trong xử lý nước thải
EG-63941 phụ gia phá bọt trong xử lý nước thải
 • Bột giấy, bùn khoan dầu, nước thải buồng phun, nước tuần hoàn công nghiệp, tất cả các loại xử lý nước bể sục khí, xử lý nước thải sinh học, xử lý nước nhà máy dược phẩm, nước rỉ rác và xử lý nước công nghiệp khác nhau.

Đặc trưng phụ gia phá bọt EG-63941 trong xử lý nước thải:

 • Duy trì hiệu quả chống tạo bọt tốt ở nồng độ thấp và thích hợp để bổ sung trực tiếp ở nhiệt độ thấp và cao.
 • Là một chất khử bọt hiệu quả cao được phát triển cho các hệ thống xử lý tái chế nước sinh học khác nhau.
 • Các tính năng dưới đây: có thể loại bỏ bong bóng sinh học, bong bóng tĩnh và động, bong bóng lớn, bong bóng chất lỏng có độ nhớt cao; Khử bọt nhanh, ức chế bọt trong thời gian dài, liều lượng thấp và không độc hại, không có tác dụng phụ bất lợi.
 • Không có tác dụng phụ đối với các loại vi khuẩn khác nhau trong xử lý nước.
 • Có khả năng phân tán cao trong nước và tương thích tốt với các sản phẩm lỏng.

Phụ gia phá bọt trong xử lý nước EG-C-687

Ứng dụng phụ gia phá bọt EG-C-687 trong xử lý nước:

Phụ gia phá bọt trong xử lý nước EG-C-687
Phụ gia phá bọt trong xử lý nước EG-C-687
 • Sản xuất bột giấy, xử lý nước thải làm giấy, xử lý nước thải, Chất lỏng khoan và bẻ gãy dầu

Đặc điểm EG-C-687  phụ gia phá bọt trong xử lý nước:

 • Chất chống tạo bọt không phải silicone, nó bao gồm polyete cồn béo, polyether, chất tổng hợp và chất phân tán
 • Ngăn cẳn bọt hiệu quả, hiệu xuất chống tạo bọt nhanh
 • Tương thích tốt với nhiều hệ thống ứng dụng
 • Dễ dàng phân tán và thuận tiện sử dụng
 • Ổn định trong suốt quá trình bảo quản kiện
 •  Không độc hại và không có thiệt hại

Phụ gia phá bọt trong xử lý nước EG-P-737

Ứng dụng phụ gia EG-P-737 phá bọt trong xử lý nước:

Phụ gia phá bọt trong xử lý nước EG-P-737
Phụ gia phá bọt trong xử lý nước EG-P-737
 • Phù hợp với nhiều hệ thống có yêu cầu độ trong suốt cao, chẳng hạn như keo trong suốt có độ nhớt thấp gốc nước, sơn polyurethane gốc nước, bột giặt, nhiều loại chất tẩy rửa trong suốt gốc nước, nhiều loại mỹ phẩm trong suốt hàng ngày, v.v.

Đặc điểm phụ gia phá bọt EG-P-737 trong xử lý nước:

 • Chất khử bọt polyether không silicon, có khả năng hòa tan trong nước tốt, hoàn toàn trong suốt sau khi hòa với nước và thậm chí có thể tăng độ trong suốt của hệ thống.
 • Có tác dụng khử bọt và khử bọt tốt trong keo PVA gốc nước, nước rửa tay, chất tẩy rửa trong suốt và các hệ thống khác, với liều lượng ít hơn, khả năng tương thích tốt, không có vết silicon, hoàn toàn thân thiện với môi trường và không có tác dụng phụ.

EG-B347 Phụ gia phá bọt trong xử lý nước

Ứng dụng phụ gia EG-P737 phá bọt trong xử lý nước:

EG-B347 Phụ gia phá bọt trong xử lý nước
EG-B347 Phụ gia phá bọt trong xử lý nước
 • Hệ thống xử lý nước thải MBR, Xử lý nước thải sinh học, Xử lý nước cho nhà máy dược phẩm, Nước rỉ rác từ bãi rác

Đặc điểm phụ gia phá bọt EG-P737 trong xử lý nước:

 • Là một loại chất khử bọt không silicon, nó bao gồm polyether, rượu béo, este và chất ổn định
 • Giữ hiệu quả khử bọt tốt ở nồng độ thấp, có thể được thêm trực tiếp ở cả nhiệt độ thấp và cao, đặc biệt cho tất cả các loại hệ thống tuần hoàn nước MBR
 • Loại bỏ cả bọt vi sinh học tĩnh và động, bong bóng lớn, thích hợp cho chất lỏng có độ nhớt, hiệu suất phá vỡ bọt nhanh, ức chế bọt liên tục, liều lượng thấp, không độc tính, không có tác dụng phụ, đặc biệt đối với vi khuẩn trong nước, dễ phân tán trong nước có khả năng tương thích tốt.

EG-B353 phụ gia phá bọt trong xử lý nước

Ứng dụng phụ gia phá bọt trong xử lý nước EG-B353:

EG-B353 phụ gia phá bọt trong xử lý nước
EG-B353 phụ gia phá bọt trong xử lý nước
 • Sử dụng trong các xử lý nước bể sục khí khác nhau, các hệ thống xử lý nước thải màng khác nhau, nước thải sinh hóa khác nhau, xử lý nước thải sinh học, nước thải đô thị, nước thải sinh hóa bể hiếu khí, nước thải lò mổ, nước thải trang trại chăn nuôi, xử lý nước nhà máy dược phẩm, nước rỉ rác, nước tuần hoàn xử lý, tất cả các loại xử lý nước công nghiệp không thể chứa silicon.

Đặc điểm phụ gia phá bọt EG-B353 trong xử lý nước:

 • Có thể loại bỏ vi bọt sinh học, vi bọt tĩnh và động, bong bóng lớn, bọt lỏng có độ nhớt cao, nó có thể khử bọt nhanh, ức chế bọt trong thời gian dài, liều lượng thấp và không độc hại, không có tác dụng phụ bất lợi.
 • Không có tác dụng phụ đối với các loại vi khuẩn khác nhau trong nước và sẽ không chặn màng.
 • Có khả năng phân tán cao trong nước và tương thích tốt với các sản phẩm lỏng..

EG-S433 phụ gia phá bọt trong xử lý nước

Ứng dụng phụ gia phá bọt trong xử lý nước EG-S433:

EG-S433 phụ gia phá bọt trong xử lý nước
EG-S433 phụ gia phá bọt trong xử lý nước
 • Sản xuất bột giấy, xử lý nước thải làm giấy, xử lý nước thải, chất phủ, sơn chống thấm, gia công kim loại

Đặc điểm phụ gia phá bọt EG-S433 trong xử lý nước:

 • Bao gồm polysiloxan, polysiloxan biến tính, silica, chất phân tán và chất ổn định.
 • Hiệu quả ổn định trong môi trường kiềm (PH: 10-12) và phạm vi nhiệt độ 25°C-100°C.
 • Hoạt động kiểm soát bọt nhanh và bền
 • Nồng độ cao, tiết kiệm chi phí

Tại sao nên lựa chọn phụ gia phá bọt xử lý nước thải của Eco One Việt Nam

Hiệu quả vượt trội:

 • Sản phẩm giúp loại bỏ bọt hiệu quả, cải thiện quá trình xử lý nước thải mà không gây ảnh hưởng đến môi trường.

An toàn và bảo vệ môi trường:

 • Được sản xuất từ các thành phần an toàn, đảm bảo không gây ô nhiễm và an toàn cho sức khỏe con người.

Hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ chăm sóc khách hàng:

 • Eco One cung cấp dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp, đảm bảo sự hài lòng và tin cậy của khách hàng.

Tiết kiệm chi phí và tối ưu hóa quy trình:

 • Giúp tối ưu hóa chi phí và quy trình sản xuất thông qua hiệu quả cao trong xử lý nước thải.

Bài viết về phụ gia phá bọt có liên quan:

 • Bán phá bọt trong xử lý nước thải: Xem thêm>>

 • Quy trình xử lý nước thải tiêu chuẩn: Xem thêm>>

 • Báo giá bộ hóa chất xử lý nước thải của Eco One Việt Nam: Xem thêm>>

 • Báo giá hóa chất ngành xi mạ của Eco One Việt Nam: Xem thêm>>

 • Báo giá hóa chất ngành dệt nhuộm của Eco Oen Việt Nam: Xem thêm>>

 • Báo giá hóa chất ngành sản xuất giất của Eco One Việt Nam: Xem thêm>>

 • Báo giá dung môi hữu cơ của Eco One Việt Nam: Xem thêm>>

 • Báo giá hóa chất tẩy rửa của Eco One Việt Nam: Xem thêm>>

 • Báo giá hóa chất ngành mía đường, thực phẩm và bia của Eco One Việt Nam: Xem thêm>>

 • Bán phá bọt trong sản xuất chất kết dính và keo: Xem thêm>>

 • Bán Chất Phá Bọt Trong Sơn Phủ Bề Mặt: Xem thêm>>

 • Bán chất phá bọt trong ngành sản xuất giấy: Xem thêm>>

 • Bán các chất khử bọt cho ngành xây dựng: Xem thêm>>

 • Bán chất phá bọt trong gia công và tẩy rửa kim loại: Xem thêm>>

 • Bán chất phá bọt trong ngành dệt may: Xem thêm>>

 • Bán chất phá bọt trong rửa mạch điện tử: Xem thêm>>

 • Bán chất phá bọt trong sản xuất mực in: Xem thêm>>

 • Bán phá bọt trong sản xuất hóa chất nông nghiệp: Xem thêm>>

 • Bán chất phá bọt trong ngành sản xuất chất tẩy rửa: Xem thêm>>

 • Bán chất phá bọt trong sản xuất dầu mỏ: Xem thêm>>

 • Bán chất phá bọt trong quá trình lên men: Xem thêm>>

 • Chất phá bọt trong xử lý nước thải ngành sản xuất giấy: Xem thêm>>

 • Cách lựa chọn phụ gia phá bọt phù hợp trong dệt nhuộm: Xem thêm>>

 • Cách thêm phụ gia phá bọt trong hệ thống khai thác dầu khí: Xem thêm>>

 • Làm thế nào để chọn phụ gia phá bọt hiệu quả trong ngành công nghiệp bê tông: Xem thêm>>

 • Sử dụng phá bọt trong sản xuất và thi công sơn chống thấm đúng cách: Xem thêm>>

~~ Liên Hệ ~~

📮Công Ty TNHH Eco One Việt Nam

💌Chuyên phụ gia phá bọt cho các ngành sản xuất công nghiệp

☎️Hotline: 0901355936 – Ms. Hoá Chất Trần Kiều

5/5 (1 Review)