Phụ gia tách khuôn tháo khuôn là lớp giữa khuôn và sản phẩm, tạo ra hiệu ứng trượt để tách sản phẩm ra khỏi khuôn dễ dàng, đây là một loại dầu Silicone, quét lên mặt trong của khuôn. Tùy theo vật liệu và kỹ thuật gia công mà lựa chọn hóa chất chống dính để đạt được hiệu quả tách khuôn cao nhất.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.