Phụ gia phá bọt trong làm giấy ZILIBON được sử dụng trong toàn bộ sản xuất thủ công, hơn nữa là chất độn của thương mại sản xuất giấy, giấy in, tước, hệ thống hợp chất phủ giấy, giấy tráng, khử bọt kích thước, phương pháp ép kích thước bề mặt giấy, keo…

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.