Phụ gia phá bọt trong ngành khai khoáng ZILIBON được sử dụng trong quá trình lọc dầu, công nghiệp khai khoáng..kháng kiềm cực cao, kháng áp suất cao, chịu nhiệt, an toàn và không độc hại, ổn định hóa học tốt..

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.