Phụ gia phá bọt trong ngành sơn ZILIBON là các chất phá bọt trong sơn lót, silicon phá bọt trong sơn và mực, chất kháng bọt cho lớp phủ silicon hữu cơ, silicon phá bọt hiệu quả lâu dài cho lớp phủ dung dịch nước, chất phá bọt cho sơn gốc nước, chất phá bọt cho lớp phủ dầy, chất chống tạo bọt cho sơn mài gỗ, chất chống tạo bọt cho lớp hoàn thiện, phá bọt cho sơn nội và ngoại thất, chất chống tạo bọt cho Polyurethane

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.