Chất phá bọt có tác dụng chống bọt, giảm thiểu và ngăn chặn bọt phát sinh trong quá trình hoạt động và sản xuất. Đây là thành phần phụ gia được sử dụng nhiều trong các ngành công nghệp đặc biệt là ngành xử lý nước thải và ngành sơn.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.