Chất xử lý sự cố tràn dầu ECO-HC giúp phân tán dầu, tránh gây thiệt hại lớn hoặc hiểm họa đối với con người, các hệ sinh thái và hoạt động kinh tế xã hội

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.