Nước vệ sinh tẩy rửa và khử trùng trong chăn nuôi trồng trọt IZHSINTEZ KHIMPROM để sát trùng, vệ sinh ao chuồng trước khi đưa vào tái sử dụng, diệt khuẩn cây trồng vật nuôi để tránh những mầm bệnh xâm hại

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.