Phụ gia phá bọt trong ngành mỏ dầu ZILIBON: Chất phá bọt trong chất lỏng khoan, chất khử bọt cho phụ gia mỏ dầu, chất khử bọt cho xi măng giếng dầu, khoan bùn, khử bọt tỏng sự cốc hóa trễ, chất khử bọt để tách dầu khíKhủ bọt cho quá trình Xyanua vàng…Chịu nhiệt độ cao, kháng axit, kháng kiềm mạnh, không nổi dầu, được sử dụng rộng rãi trong ngành khai thác

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.