Chất phân tán là chất lỏng hoặc khí được sử dụng để phân tán các hạt nhỏ trong môi trường.Các ứng dụng của các chất này bao gồm sản xuất dầu động cơ ô tô, ngăn ngừa sự hình thành màng sinh học trong các ngành công nghiệp khác nhau, trong trộn bê tông để tránh sử dụng một lượng lớn nước, trong khoan dầu để phá vỡ chất rắn thành các hạt.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.