Chất làm láng mịn bề mặt sơn giúp bề mặt cần sơn được phẳng và láng mịn trước khi sơn,giúp cho việc sơn được dễ dàng hơn,tránh tiêu hao sơn và tạo thẩm mỹ khi sơn. Ngoài ra chất này còn giúp hoan thiện bề mặt,tăng tuổi thọ và thẩm mỹ của bề mặt cần sơn.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.