Hiển thị kết quả duy nhất

Hóa chất xử lý sản PF là các loại Hòa Chất (Nước) xử lý sàn gồm: Tăng cứng sàn bê tông 2 thành phần C/A, 1 thành phần D, Chất tạo mầu gốc dầu, Chất tạo mầu gốc nước, Chất làm sáng bóng sàn bê tông, chất tăng cứng sàn dạng bột, chất tạo mầu bê tông, chất sửa chữa lỗ nứt bê tông, chất chống thấm sàn, chất tẩy rửa chống tính điện sàn, chất chống trượt sàn, chất tẩy sàn, bảo dưỡng sàn, Được Siêu Thị Chất Tẩy rửa cung cấp toàn quốc.