Hiển thị kết quả duy nhất

Hóa chất giặt là EW: EW1 NEW POWER #300 – Nước giặt chính dùng cho máy giặt, EW2 NEW POWER #100 (LIQUID) – Nước giặt tăng kiềm, EW3 NEW POWER #100 ((POWDER) – Bột giặt tăng kiềm, EW4 BOARDRAN (LIQUID) – Nước xả làm mềm vải, EW5 NEW POWER #200 (POWDER) – Bột tẩy trắng gốc oxy, EW6NEW POWER #200 (LIQUID) – Nước tẩy trắng gốc oxy