Lớp phủ nano ứng dụng ngành dệt để xử lý xơ, sợi, lớp phủ nano bạc tạo ra 1 lớp siêu mỏng và vô hình trên bề mặt. Việc bổ sung các hạt nano có thể cải thiện hiệu suất của các lớp phủ truyền thống hoặc chuẩn bị các lớp phủ nano chức năng mới. Các lớp phủ nano chức năng mới có thể cung cấp cho hàng dệt may các chức năng tốt và được sử dụng rộng rãi trong chế biến in và nhuộm hàng dệt.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.