Phụ gia ngành công nghiệp nhuộm BUFA hiệu quả cao cho tất cả các loại vải có màu, làm mới màu sắc, ngăn ngừa xám và lắng cặn trên vải ứng dụng chủ yếu trong giặt nhuộm mài công nghiệp

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.