Phụ gia khử bọt trong xử lí nước ZILIBON được sử dụng trong tất cả các loại xử lý nước thải công nghiệp, xử lý nước thải lưu thông, hệ thống xử lý nước khác với nhiệt độ bình thường và điều kiện kiềm

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.