Chất làm đặc là nhóm chất ngậm nước để trương lên tạo độ đặc cho sản phẩm. Đây là một loại chất được sử dụng rộng rãi với chức năng như làm đặc, kết dính. Hiện nay chất làm đặc được sử dụng rất nhiều trong ngành dược mỹ phẩm, thực phẩm.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.