Chính sách vận chuyển và giao nhận

VẬN CHUYỂN VÀ GIAO NHẬN

1. Sản phẩm bạn đặt sẽ được giao tới địa chỉ giao hàng mà bạn cung cấp cho chúng tôi tại thời điểm bạn đặt hàng.

2. Trừ khi báo giá sau cùng có quy định khác, việc giao hàng sẽ được thực hiện sớm nhất có thể và trong mọi trường hợp trong vòng 1-3 ngày làm việc kể từ ngày chúng tôi nhận được đầy đủ khoản thanh toán tiền hàng.  Hàng sẽ được giao trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

3. Thông thường thì nhóm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để đảm bảo việc giao hàng, đồng thời tiếp nhận phản hồi của bạn để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

4. Nếu bạn không nhận được Sản Phẩm bạn đã đặt trong khoảng thời gian đưa ra, vui lòng gọi cho nhóm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi theo số 0904563963 hoặc Email: ecoone.chem@gmail.com. Trong trường hợp này, tùy theo quyết định của bạn, chúng tôi sẽ:

– Bạn sẽ nhận được chiết khấu giảm giá vào lần mua hàng kế tiếp với mức chiết khấu theo thông báo của nhóm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi;

– Hoàn trả lại số tiền hàng mà bạn đã thanh toán cho Sản Phẩm nếu sản phẩm giao thiếu hoặc chưa giao đúng thời điểm như đã thỏa thuận với bên khách hàng.

5. Xử lý vấn đề có thể phát sinh tại thời điểm giao hàng:

– Nếu Sản Phẩm giao tới có dấu hiệu:

+ Đã qua sử dụng hoặc đã bị biến đổi

+ Hộp, thùng chứa hay Sản Phẩm bị hư hại vật lý

+ Không còn trong bao bì ban đầu và không chứa tất cả các phụ kiện

+ Tem dấu của Sản Phẩm có thương hiệu đã hỏng,

Khách hàng cần từ chối ký Giấy Xác nhận Giao hàng và ngay lập tức báo cho nhóm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi theo số 0904563963 hoặc Email: ecoone.chem@gmail.com.  Nhóm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thực hiện quy trình đổi trả hàng.

– Sản Phẩm sẽ được đổi nếu có khiếm khuyết, bị hư hại hay khác với Sản Phẩm theo các đặc tính và mô tả tại bản báo giá sau cùng.

– Để được đổi hàng, Sản Phẩm phải còn nguyên trạng:

+ Chưa bị sử dụng hay làm biến đổi,

+ Hộp, thùng chứa hay Sản Phẩm không bị hư hại vật lý,

+ Còn trong bao bì ban đầu và chứa tất cả các phụ kiện (nếu có)

+ Bao bì có nhãn hiệu và tem dấu còn nguyên vẹn.

– Đối với Sản Phẩm trả lại mà không được thay thế bằng Sản Phẩm khác, chúng tôi sẽ hoàn trả khoản tiền nhận được do bạn thanh toán cho Sản phẩm đó bằng cách chuyển khoản qua ngân hàng vào cùng tài khoản mà từ đó bạn đã thực hiện thanh toán.  Việc hoàn tiền này sẽ được tiến hành trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nhóm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi chấp nhận việc trả Sản Phẩm.  Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ chịu phí chuyển khoản hoàn tiền qua ngân hàng và vào lần mua hàng tiếp theo bạn sẽ được chiết khấu một khoản tương đương với phí chuyển khoản thanh toán qua ngân hàng mà bạn đã bị tính trên giá trị Sản Phẩm hoàn trả.

5/5 (1 Review)