Chất diệt khuẩn là chất có khả năng giết chết vi khuẩn. Bao gồm chất tẩy uế, thuốc sát trùng, hoặc thuốc kháng sinh. Được sử dụng nhiều trong bệnh viện, các hóa chất phải đảm bảo đạt hiệu quả cao trong các khâu xử lý môi trường, không khí phòng, các thiết bị y tế và chất thải.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.