Phụ gia phá bọt trong ngành dệt may ZILIBON thích hợp để sử dụng trong in dệt và xử lý nước thải nhuộm, nước tuần hoàn công nghiệp, làm giấy và rửa bột giấy, làm sạch hóa học và các hệ thống bọt nước khác..

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.