KPI LĨNH VỰC- SẢN PHẨM PHỤ GIA PHÁ BỌT SILICON EG-DEFOAMER

KPI LĨNH VỰC- SẢN PHẨM PHỤ GIA PHÁ BỌT SILICON EG-DEFOAMER

        Có rất nhiều chất còn sót lại từ nước thải dệt nhuộm, nước thải sản xuất giấy, sơn phủ, nước tuần hoàn như chất thẩm thấu, chất phân tán, chất nhũ hóa từ ngành dệt, axit giữ, axit lọc, chất hồ từ sản xuất giấy, chất làm ướt, chất phân tán từ lớp phủ, những hoạt chất hóa học còn sót… Xem thêm »