Phụ Gia CS- Chem Phụ Trợ Trong Ngành Dệt May Tốt Nhất

Các sản phẩm CS-CHEM có thể áp dụng cho tất cả các ngành công nghiệp dệt từ tiền xử lý dệt may đến nhuộm và gia công hoàn thiện. Các sản phẩm hiện đang được cung cấp cho trong nước và nước ngoài. CS-CHEM đã phát triển và phân phối nhiều loại sản phẩm đã qua xử lý hoàn thiện có thẩm quyền đáp ứng… Xem thêm »