Hiển thị kết quả duy nhất

Phụ gia phá bọt thực phẩm giúp phá vỡ, ngăn chặn bọt, giúp bề mặt hỗn hợp cần phá bọt giảm hoặc mất đi các bọt khí, nâng cao chất lượng thành phẩm.