Quy Trình Sử Dụng Và Bộ Chất ECO PF Phủ Bề Mặt Chống Tích Điện

Vấn đề về kiểm soát điện trở bề mặt của vật liệu là vô cùng quan trọng đối với các nhà máy, nó là một trong các vấn đề cơ bản nhất trong tiêu chuẩn về kiểm soát chống tĩnh điện, các bề mặt thường sử dụng hóa chất chống tĩnh điện như: bề mặt khay, mặt bàn thao tác chống tĩnh điện, băng truyền,… Xem thêm »