Hóa chất và các phương Pháp Xử lý nước thải

Hóa Chất Và Các Phương Pháp Xử Lý Nước Thải.

I. Các phương pháp xử lý nước thải. Hiện nay có rất nhiều những phương pháp để xử lý nước thải khu công nghiệp. Điển hình tiêu biểu phải kể đến những phương pháp sau:   1. Phương pháp xử lý cơ học: Xử lý nước thải cơ học đây là phương pháp được đánh giá là đơn giản và dễ tiến hành. Ứng dụng… Xem thêm »