Chất phá bọt – Chất chống tạo bọt – Antifoam công nghiệp

Tổng phân phối Chất phá khử bọt – chất chống tạo bọtAntifoam công nghiệp đánh dấu gồm:

Chống tạo bọt chuyên dụng cho sơn mực in.

Phụ gia chống tạo bọt cho sơn và mực in là một phụ gia có tác dụng phá hủy và giảm bọt tối thiểu trong quá trình sản xuất và thi công sơn, mực in. Giúp cho sản phẩm sơn, mực trong giảm thiểu các lỗi nổi bọt khí cụ, hốc mắt cá, hốc mắt sâu và co rút dây tránh sản xuất các sản phẩm của chúng tôi có thể sản xuất được nhiều loại chất tạo bọt cho hệ sơn phủ, mực trong gốc nước và gốc dung môi . Các sản phẩm được tùy chỉnh để phù hợp với tốc độ sơn, các loại nhựa khác nhau và các ứng dụng khác nhau: Lăn, phun,…

Các loại sản phẩm phá bọt chuyên dụng cho sơn và mực in: 

1. Chất khử bọt EQ-FOAM M1290E cho sơn kiến trúc hệ nước và hệ keo.

Chất khử bọt EQ-FOAM®M1290E là chất khử bọt hiệu quả dành cho sơn kiến trúc hệ nước và hệ keo. Chúng có đặc biệt có tính hiệu quả và kinh tế. Sản phẩm có chứa loại Silicone tương hợp với sơn để tăng cường hiệu quả khử bọt. Sản phẩm nên sử dụng với hệ có PVC từ 50-85.
Thành phần: Dầu khoáng, Silica và oligome kỵ nước
Thông số kỹ thuật:
Ngoại quan: Màu trắng sữa
Hàm lượng hoạt tính(%): 50%
Độ nhớt (Nhớt kế Brookfield, 25 độ C): <1500 mPa.s
Tỷ trọng, 25 độ C, g/ml: 0.9~0.97
Tính phân tán trong nước: Kém phân tán
Ứng dụng:
Chất khử bọt EQ-FOAM®M1290E được sử dụng cho lĩnh vực công nghiệp bình thường.Trong trường hợp sử dụng sơn kiến trúc, sử dụng EQ-FOAM M1290E theo hai giai đoạn.
Ví dụ: 2/3 trong giai đoạn nghiền và phần còn lại ở giai đoạn let-down. Hàm lượng sử dụng từ 0,3~1% tùy thuộc vào ứng dụng và quá trình thử nghiệm.
 
2. Chất khử bọt EQ-FOAM M1287C.
Chất khử bọt EQ-FOAM M1287C là sản phẩm của sự kết hợp dầu khoáng và Silica cho hiệu quả phá bọt nhanh chóng, mạnh mẽ và có hiệu quả lâu dài đối với ứng dụng sơn kiến trúc, hệ keo dính,… EQ-FOAM M1287C phù hợp với sản phẩm có PVC từ 35-80% mà không chứa chất nhũ hoá Alkyl phenol ethoxylate.
Thông số kỹ thuật Chất khử bọt EQ-FOAM M1287C :
Ngoại quan: Chất lỏng màu trắng sữa
Hàm lượng chất rắn: 90%
Độ nhớt (Mpa.s) tại 25’C: ≤ 1500 cP.s
Tỷ trọng (g/ml): 0,87~1 g/mL
Phân tán trong nước: Phân tán kém trong nước
Hàm lượng và hướng dẫn sử dụng
Trong lĩnh vực đúc khuôn công nghiệp, nhũ tương EQ-FOAM M1287C thường được pha loãng đến nồng độ 0,2% đến 1,2% thành phần hoạt tính và nước được thêm vào nhũ tương dưới sự khuấy cơ học mạnh mẽ để thu được chất pha loãng. Lượng nước thêm vào, hàm lượng CaCO3 trong nước phải nhỏ hơn 250ppm, khi nhũ tương phải được phun hoặc quét phủ bằng chổi.
 
3. Chất khử bọt EQ-FOAM S1281E.

Chất khử bọt EQ-FOAM S1281E là polyether biến đổi polysiloxane được thiết kế để tạo ra chất khử bọt, chống tạo bọt tốt cho tất cả các loại sơn, mực in gốc nước. Nó có hiệu suất tuyệt vời chống lại bọt siêu nhỏ. Điều này có thể được nạp vào công thức mà không làm giảm hiệu ứng bóng
Đặc trưng:

Chất khử bọt EQ-FOAM S1281E là polyether biến đổi polysiloxane được thiết kế để tạo ra chất khử bọt, chống tạo bọt tốt cho tất cả các loại sơn, mực in gốc nước. Nó có hiệu suất tuyệt vời chống lại bọt siêu nhỏ. Điều này có thể được nạp vào công thức mà không làm giảm hiệu ứng bóng.
Thành phần: Polyether biến tính Siloxane, Silica, Dung môi hoạt tính

Thông số kỹ thuật:

Ngoại quan: Chất lỏng màu trắng sữa
Hàm lượng hoạt tính, %: 30%
Độ nhớt (Nhớt kế Brookfield, 25oC), cP.s: ≤ 1500 cP.s
Tỷ trọng tại 25oC, g/mL: 0,89~1,1 g/mL
Phân tán trong nước: Có khả năng phân tán
Hàm lượng và hướng dẫn sử dụng

Hàm lượng sử dụng trong công thức từ 0.05 – 1.00% .Trong điều kiện bình thường, hàm lượng của EQ-FOAM S1281E thường sử dụng từ 0,05~0,25%. Trong quá trình chuẩn bị paste màu, hàm lượng thường dùng từ 0,5~1%.
Hàm lượng sử dụng và thời điểm thêm vào cần được xác định với các mẫu trong phòng thí nghiệm trước khi sản xuất đại trà.

4. Chất khử bọt EQ-FOAM M1280C.

CHẤT KHỬ BỌT CHO LỚP SƠN PHỦ, MỰC EQ-FOAM 1280C được tạo ra trên nền dầu khoáng với quy trình sản xuất đặc biệt. Nó có khả năng phá bọt mạnh mẽ cho hệ sản phẩm gốc nhũ tương. Sản phẩm phù hợp cho hệ sản phẩm có khoảng PVC từ 30-70, phù hợp với sơn bán bóng tới sơn mờ. Sản phẩm hoạt động tốt trong khoảng pH rộng. Không chứa hợp chất Alkyl phenol Ethoxylate (không có APEO)
Đặc trưng:
Chất khủ bọt EQ-FOAM 1280C được tạo ra trên nền dầu khoáng với quy trình sản xuất đặc biệt. Nó có khả năng phá bọt mạnh mẽ cho hệ sản phẩm gốc nhũ tương. Sản phẩm phù hợp cho hệ sản phẩm có khoảng PVC từ 30-70, phù hợp với sơn bán bóng tới sơn mờ. Sản phẩm hoạt động tốt trong khoảng pH rộng. Không chứa hợp chất Alkyl phenol Ethoxylate (không có APEO).
 
Thành phần: Dầu khoáng, xà phòng kim loại, Silica, chất phân tán và chất ổn định
Thông số kỹ thuật Chất phá bọt EQ-FOAM 1280C:
Ngoại quan: Trong suốt tới chất lỏng màu vàng
Hàm lượng hoạt tính: 100%
Độ nhớt (Nhớt kế Brookfield, 25oC), cP.s: ≤ 1500 cP.s
Tỷ trọng tại 25oC, g/mL: 0,89~1,1 g/mL
Phân tán trong nước: Có khả năng phân tán
Hàm lượng và hướng dẫn sử dụng
Thông thường, Chất phá bọt EQ-FOAM 1280C có thể cho vào ở bất kỳ giai đoạn nào trong quá trình sản xuất. Trong hầu hết các trường hợp, sản phẩm này nên chia theo tỷ lệ 2/3 hàm lượng trong quá trình nghiền và 1/3 tại giai đoạn Let-down.
Hàm lượng sử dụng từ 0,1% ~ 0,5%. Trường hợp đặc biệt sử dụng tới 0,8%.
Hàm lượng sử dụng và thời điểm thêm vào cần được xác định với các mẫu trong phòng thí nghiệm trước khi sản xuất đại trà.

 

Chất phá bọt – chất chống tạo bọt dành cho xử lý nước thải. Dành cho xử lý nước thải được sử dụng để loại bỏ các loại bọt tạo bọt thành dung dịch nước và giải cứu việc tái tạo thành bọt giúp tăng khối lượng xử lý nước thải, giảm thời gian bảo trì thiết bị của quá xử lý nước thải.

Các loại chất phá bọt (chất chống tạo bọt) dành cho xử lý nước thải:

Chất phá khử bọt EQ-FOAM S3540E là loại chất chống tạo bọt/chống tạo bọt hiệu quả cao trong mọi lĩnh vực xử lý nước. Nó có thể được áp dụng cho các loại xử lý nước thải công nghiệp, xử lý nước thải hóa học.
Đặc trưng:
Khử bọt EQ-FOAM S3540E là loại chất chống tạo bọt/chống tạo bọt hiệu quả cao trong mọi lĩnh vực xử lý nước. Nó có thể được áp dụng cho các loại xử lý nước thải công nghiệp, xử lý nước thải hóa học. Nó có khả năng đánh tan bọt rất nhanh, ổn định và độ bền chống tạo bọt tuyệt vời. Nồng độ thấp đã có thể giúp kiểm soát bọt hiệu quả.
 
Ứng dụng Chất khử bọt EQ-FOAM S3540E :
Xử lý nước thải công nghiệp
Nước thải bảng mạch in (PCB)
Thành phần: Nhũ tương poly dimethyl Siloxane, Silica, chất hoạt động bề mặt và chất ổn định.
 
Thông số kỹ thuật Chất khử bọt EQ-FOAM S3540E:
Ngoại quan: Chất lỏng màu trắng sữa
Hàm lượng hoạt tính, %: 30%
Độ nhớt (Nhớt kế Brookfield, 25oC), cP.s: ≤ 1500 cP.s
Tỷ trọng tại 25oC, g/mL: 0,89~1,1 g/mL
Phân tán trong nước: Có khả năng phân tán
Hàm lượng và hướng dẫn sử dụng
EQ-FOAM S3540E có thể được sử dụng trực tiếp hoặc pha loãng với nước theo tỷ lệ: 1 chất khử bọt ~ 3 đến 5 nước theo khối lượng. Xin vui lòng khuấy đều trước khi sử dụng.
Lưu ý: Dung dịch pha loãng phải được dùng trong vòng 12 giờ kể từ thời điểm pha
Mức độ sử dụng: 0,05~0,1 gram trên 1 Lit.
 
Bảo quản, lưu kho Chất khử bọt EQ-FOAM S3540E.
Sản phẩm có thời hạn sử dụng 12 tháng khi lưu trữ tại thùng đóng kín.
Sản phẩm bảo quản từ 5oC tới 30oC. Không để sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và ngăn ngừa sản phẩm bị đông lạnh.
Trong quá trình bảo quản có thể có hiện tượng tách lớp.
Vui lòng khuấy sản phẩm trước khi sử dụng để đạt hiệu quả tốt nhất!!!
 
Quy cách đóng gói Chất khử bọt EQ-FOAM S3540E.
Thùng Plastic 50 Kg, 180 Kg hoặc tank chứa IBC 1000 Kg

 

Chất phá bọt – chất chống tạo bọt dành cho bột giấy và sản phẩm giấy. 

Bọt hình thành trong quá trình sản xuất có thể làm giảm hiệu suất, giảm chất lượng của bột và chất lượng giấy, cũng như làm tăng hàm lượng chất hóa học gây ảnh hưởng đến môi trường. Chúng tôi có nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong các quá trình nhắm mục tiêu đảm bảo chất lượng sản phẩm giấy cũng như tiết kiệm chi phí sản xuất.

Chất khủ bọt EQ-FOAM M6003C chất khử bọt dầu khoáng.

EQ-FOAM M6003C là một loại chất khử bọt dầu khoáng. Nó là một chất chống tạo bọt không chứa silicone, có khả năng phá vỡ bọt nhanh chóng và có hiệu quả ngăn chặn bọt tuyệt vời. EQ-FOAM M6003C có khả năng tương thích tốt với nhiều ứng dụng
Đặc trưng:
Chất khủ bọt EQ-FOAM M6003C chất khử bọt dầu khoáng. Nó là một chất chống tạo bọt không chứa silicone, có khả năng phá vỡ bọt nhanh chóng và có hiệu quả ngăn chặn bọt tuyệt vời. EQ-FOAM M6003C có khả năng tương thích tốt với nhiều ứng dụng
Ứng dụng: Lớp phủ giấy
Thành phần: Dầu khoáng, xà phòng kim loại, Silica, chất phân tán và chất ổn định
Thông số kỹ thuật:
Ngoại quan: Chất lỏng màu trong suốt tới vàng
Hàm lượng hoạt tính: 100%
Độ nhớt (Nhớt kế Brookfield, 25oC), cP.s:≤ 1500 cP.s
Tỷ trọng tại 25oC, g/mL 0,89~1,1 g/mL
Phân tán trong nước: Có khả năng phân tán
Hàm lượng và hướng dẫn sử dụng
Mức sử dụng của EQ-FOAM M6003C: 0,1 ~ 0,3% với điểm thêm phải được xác định theo điều kiện sản xuất và tuân theo các quy tắc để tối ưu lượng chất khử bọt giúp kiểm soát bọt.
Bảo quản, lưu kho
Sản phẩm có thời hạn sử dụng 12 tháng khi lưu trữ tại thùng đóng kín.
Sản phẩm bảo quản từ 5oC tới 30oC. Không để sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và ngăn ngừa sản phẩm bị đông lạnh.
Trong quá trình bảo quản có thể có hiện tượng tách lớp.
Vui lòng khuấy sản phẩm trước khi sử dụng để đạt hiệu quả tốt nhất.
 
Quy cách đóng gói: Thùng Plastic 50 Kg, 180 Kg hoặc tank chứa IBC 1000 Kg

 

Chất phá bọt – chất chống tạo bọt chuyên dụng cho dệt may dệt nhuộm.

Trong quy trình chuẩn bị dệt may, chất liệu may, hoàn thiện vải, vải polyester phải chịu ở nhiệt độ cao, trộn cơ họcv.v., sẽ tạo ra bọt làm tác động từ bên ngoài và những loại bọt khí này sẽ dẫn đến quá trình xử lý hiệu quả. Sử dụng chất khử bọt dệt của công nghệ Vật liệu mới và giải pháp có thể giải quyết các vấn đề về bọt trong quy trình này. Chúng tôi có khả năng kháng axit và Kiềm, chịu nhiệt độ cao, kháng muối, vv. Với lượng sử dụng nhỏ, hiệu suất tạo bọt lâu dài với hiệu suất chi phí cao. Sau khi chất thải được xử lý sẽ đáp ứng yêu cầu xả bảo vệ môi trường. Nhưng có nhiều nguyên nhân khác nhau, trong nước đã qua xử lý thường xuất hiện nhiều bọt khí, không đáp ứng yêu cầu xả thải bảo vệ môi trường. Chất khử bọt có thể loại bỏ bọt trong nước đã được xử lý một cách hiệu quả và giải quyết vấn đề xả thải trong quá trình xử lý nước của khách hàng. Liều lượng sử dụng thấp và hiệu suất chi phí cao.

Chất khử bọt EQ-FOAM M6157C không chứa silicone.

Chất khử bọt EQ-FOAM M6157C là một loại chất khử bọt dầu khoáng. Nó là một chất chống tạo bọt không chứa silicone, có khả năng phá vỡ bọt nhanh chóng và có hiệu quả ngăn chặn bọt tuyệt vời.
Đặc trưng:
Chất khử bọt EQ-FOAM M6157C Nó là một chất chống tạo bọt không chứa silicone, có khả năng phá vỡ bọt nhanh chóng và có hiệu quả ngăn chặn bọt tuyệt vời. Nó có khả năng tương thích tốt với nhiều.
 
Ứng dụng:
Chất định cỡ in ấn
Xử lý nước thải
Thành phần: Dầu khoáng, xà phòng kim loại, Silica, chất phân tán và chất ổn định
Thông số kỹ thuật:
Ngoại quan: Chất lỏng màu trong suốt tới vàng
Hàm lượng hoạt tính: 100%
Độ nhớt (Nhớt kế Brookfield, 25oC): ≤ 1500 cP.s
Tỷ trọng tại 25oC: 0,89~1,1 g/mL
Phân tán trong nước: Có khả năng phân tán
Hàm lượng và hướng dẫn sử dụng
Mức sử dụng: 0,1 ~ 0,3% với điểm thêm phải được xác định theo điều kiện sản xuất và tuân theo các quy tắc để tối ưu lượng chất khử bọt giúp kiểm soát bọt.
 
Bảo quản, lưu kho:
Sản phẩm có thời hạn sử dụng 12 tháng khi lưu trữ tại thùng đóng kín.
Sản phẩm bảo quản từ 5oC tới 30oC. Không để sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và ngăn ngừa sản phẩm bị đông lạnh.
Trong quá trình bảo quản có thể có hiện tượng tách lớp.
Vui lòng khuấy sản phẩm trước khi sử dụng để đạt hiệu quả tốt nhất!!!
Quy cách đóng gói
Thùng Plastic 50 Kg, 180 Kg hoặc tank chứa IBC 1000 Kg

 

Chất phá bọt – chất chống tạo bọt dành cho thuốc bảo vệ thực vật.

Thành phần chủ yếu của thuốc bảo vệ thực vật là dạng sói hợp chứa axit sulphuric, Supe photphate, muối amoni photphate,… Các thành phần này được trộn với các thành phần khác và không khí sẽ phát sinh ra bọt. Trong quá trình trộn cơ sở học của thiết bị bj cũng sẽ tạo ra bọt gây giảm năng suất sản xuất. Thành phần tạo bọt trong quá trình phun lên thực vật sẽ làm giảm hiệu quả của thuốc. Sản phẩm của chúng tôi có thể loại bỏ bọt sinh học nhanh chóng trong quá trình sản xuất và ứng dụng. Tránh để không trộn vào bọt sau khi xả bọt làm giảm tác dụng của sản phẩm. Mức sử dụng thấp cho hiệu quả tạo bọt cao. Do đó, sản phẩm sẽ không làm giảm hàm lượng các chất hoạt tính mà có thể loại bỏ bọt để cải thiện tính đồng nhất của sản phẩm.

 

Sáp tương thích.

Silicone tương thích.

Chất phá bọt – chất chống bọt dành cho Xi măng, bê tông. Phá bọt dạng bột sử dụng cho xi măng, bê tông được khuyến nghị để sử dụng giúp giảm thiểu và tạo bọt khí không thoát ra trong ma trận xi măng khi hòa trộn.

 

Chuyên cung cấp giải pháp khử phá bọt các loại cho các ngành công nghiệp khác nhau: khử bọt xử lý nước, khử bọt ngành vật liệu, khử bọt ngành dầu nhớt, khử bọt ngành dệt nhuộm, khử bọt cho ngành vật liệu composite, chất khử bọt cho các ngành công nghiệp phụ trợ… quý công ty có nhu cầu về sản phẩm và giải pháp khử bọt chống tạo bọt hãy liên hệ với chúng tôi để được cung cấp các sản phầm và giải pháp với chất lượng và giá cả cạnh tranh nhất.

 

5/5 (1 Review)