Tính toán chi phí hóa chất giặt đồ bệnh viện 400 giường

Bệnh viện là nơi tiềm ẩn nhiều mầm bệnh và nguy cơ lây nhiễm chéo, đặc biệt: quần áo bệnh nhân, ga giường, chăn,… nên việc kiểm soát nhiễm khuẩn cần được xử lý đúng cách, đúng quy trình, trong đó khâu giặt đồ bệnh viện được đặt lên hàng đầu. Dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu quy chuẩn chung về loại hóa chất giặt là và định lượng cho từng loại đồ giặt.

Xem thêm

>> Quy trình giặt đồ bệnh viện

>> Máy giặt công nghiệp chuyên dụng cho bệnh viện

>> Máy sấy công nghiệp cho bệnh viện

>> Máy là – nạp – gấp công nghiệp chất lượng cao

Công thức giặt từng loại đồ

Quần áo bệnh nhân

Tính chất đồ giặt

 • Độ bẩn: Nặng.
 • Độ cứng của nước: Bình Thường.
 • Hàm lượng sắt trong nước: Bình Thường.
 • Đặc tính của vải: 100% Cotton

Quy trình giặt

 • Giặt sơ: mực nước (cao) + nhiệt độ (thường) + thời gian (10 phút) + hóa chất (chất khử khuẩn)
 • Giặt chính: mực nước (thấp) + nhiệt độ (65 độ) + thời gian (10-15 phút) + hóa chất (nước giặt chính, nước giặt tăng kiềm, chất tẩy điểm, chất tẩy gốc Oxy, chất tẩy dầu mỡ động thực vật(nếu có))
 • Giũ lần 1: mực nước (cao) + nhiệt độ (thường) + thời gian (3 phút) + hóa chất (không)
 • Vắt sơ: nước (không) + nhiệt độ (không) + thời gian (2 phút) + hóa chất (không)
 • Giũ lần 2: mực nước (cao) + nhiệt độ (thường) + thời gian (3 phút) + hóa chất (không)
 • Giũ cuối: mực nước (thấp) + nhiệt độ (thường) + thời gian (5 phút) + hóa chất (chất trung hòa kiểm, nước xả vải công nghiệp)
 • Vắt cuối: thời gian (8 phút)
Quần áo bệnh nhân lưu kho
Quần áo bệnh nhân lưu kho

Ga giường, chăn

Tính chất đồ giặt

 • Độ bẩn: Nặng.
 • Độ cứng của nước: Bình Thường.
 • Hàm lượng sắt trong nước: Bình Thường.
 • Đặc tính của vải: Cotton Pha Polyester Vải Trắng

Quy trình giặt

 • Giặt sơ: mực nước (cao) + nhiệt độ (thường) + thời gian (10 phút) + hóa chất (chất khử khuẩn)
 • Giặt chính: mực nước (thấp) + nhiệt độ (50-60 độ) + thời gian (10-15 phút) + hóa chất (nước giặt chính, nước giặt tăng kiềm, chất tẩy điểm, chất tẩy gốc Oxy, chất tẩy dầu mỡ động thực vật(nếu có))
 • Giũ lần 1: mực nước (cao) + nhiệt độ (thường) + thời gian (3 phút) + hóa chất (không)
 • Vắt sơ: nước (không) + nhiệt độ (không) + thời gian (2 phút) + hóa chất (không)
 • Giũ lần 2: mực nước (cao) + nhiệt độ (thường) + thời gian (3 phút) + hóa chất (không)
 • Giũ cuối: mực nước (thấp) + nhiệt độ (thường) + thời gian (5 phút) + hóa chất (chất trung hòa kiểm, nước xả vải công nghiệp)
 • Vắt cuối: thời gian (8 phút)
Quy trình giặt đồ bênh viện
Quy trình giặt đồ bênh viện

Đồ vải phòng mổ

Tính chất đồ giặt

 • Độ bẩn: Nặng.
 • Độ cứng của nước: Bình Thường.
 • Hàm lượng sắt trong nước: Bình Thường.
 • Đặc tính của vải: Cotton Pha Polyester Vải Trắng

Quy trình giặt

 • Giặt sơ: mực nước (cao) + nhiệt độ (thường) + thời gian (10 phút) + hóa chất (chất khử khuẩn)
 • Giặt chính: mực nước (thấp) + nhiệt độ (50-60 độ) + thời gian (20-25 phút) + hóa chất (nước giặt chính, nước giặt tăng kiềm, chất tẩy điểm, chất tẩy gốc Clor, chất tẩy dầu mỡ động thực vật(nếu có))
 • Giũ lần 1: mực nước (cao) + nhiệt độ (thường) + thời gian (3 phút) + hóa chất (không)
 • Vắt sơ: nước (không) + nhiệt độ (không) + thời gian (2 phút) + hóa chất (không)
 • Giũ lần 2: mực nước (cao) + nhiệt độ (thường) + thời gian (3 phút) + hóa chất (không)
 • Giũ cuối: mực nước (thấp) + nhiệt độ (thường) + thời gian (5 phút) + hóa chất (chất trung hòa kiểm, nước xả vải công nghiệp)
 • Vắt cuối: thời gian (8 phút)
Đồ vải phòng mổ phải được kiểm tra cẩn thận khi xử lý
Đồ vải phòng mổ phải được kiểm tra cẩn thận khi xử lý

Đồ vải lây nhiễm

Tính chất đồ giặt

 • Độ bẩn: Nặng.
 • Độ cứng của nước: Bình Thường.
 • Hàm lượng sắt trong nước: Bình Thường.
 • Đặc tính của vải: Cotton Pha Polyester

Quy trình giặt

 • Giặt sơ: mực nước (cao) + nhiệt độ (thường) + thời gian (10 phút) + hóa chất (chất khử khuẩn)
 • Giặt chính: mực nước (thấp) + nhiệt độ (80 độ) + thời gian (20-25 phút) + hóa chất (nước giặt chính, nước giặt tăng kiềm, chất tẩy điểm, chất tẩy gốc Clor, chất tẩy dầu mỡ động thực vật(nếu có))
 • Giũ lần 1: mực nước (cao) + nhiệt độ (thường) + thời gian (3 phút) + hóa chất (không)
 • Vắt sơ: nước (không) + nhiệt độ (không) + thời gian (2 phút) + hóa chất (không)
 • Giũ lần 2: mực nước (cao) + nhiệt độ (thường) + thời gian (3 phút) + hóa chất (không)
 • Giũ cuối: mực nước (thấp) + nhiệt độ (thường) + thời gian (5 phút) + hóa chất (chất trung hòa kiểm, nước xả vải công nghiệp)
 • Vắt cuối: thời gian (8 phút)
Giặt sơ là khâu quan trọng trong quá trình giặt đồ bệnh viện
Giặt sơ là khâu quan trọng trong quá trình giặt đồ bệnh viện

Quần áo bác sỹ

Tính chất đồ giặt

 • Độ bẩn: Nặng.
 • Độ cứng của nước: Bình Thường.
 • Hàm lượng sắt trong nước: Bình Thường.
 • Đặc tính của vải: Cotton Pha Polyester vải trắng

Quy trình giặt

 • Giặt sơ: mực nước (cao) + nhiệt độ (thường) + thời gian (10 phút) + hóa chất (chất khử khuẩn)
 • Giặt chính: mực nước (thấp) + nhiệt độ (50-60 độ) + thời gian (20-25 phút) + hóa chất (nước giặt chính, nước giặt tăng kiềm, chất tẩy điểm, chất tẩy gốc Oxy, chất tẩy dầu mỡ động thực vật(nếu có))
 • Giũ lần 1: mực nước (cao) + nhiệt độ (thường) + thời gian (3 phút) + hóa chất (không)
 • Vắt sơ: nước (không) + nhiệt độ (không) + thời gian (2 phút) + hóa chất (không)
 • Giũ lần 2: mực nước (cao) + nhiệt độ (thường) + thời gian (3 phút) + hóa chất (không)
 • Giũ cuối: mực nước (thấp) + nhiệt độ (thường) + thời gian (5 phút) + hóa chất (chất trung hòa kiểm, nước xả vải công nghiệp)
 • Vắt cuối: thời gian (8 phút)
Tuân thủ quy trình giặt đồ bệnh viện là khâu quan trọng trong kiểm soát nhiễm khuẩn
Tuân thủ quy trình giặt đồ bệnh viện là khâu quan trọng trong kiểm soát nhiễm khuẩn

Định mức chi phí chất giặt trên 01 mẻ giặt trong giặt đồ bệnh viện

Đối với quần áo bệnh nhân, ga giường, chăn, quần áo bác sỹ

Lượng hóa chât tiêu hao trên 1 mẻ 35kg

Mẻ bẩn nặng

(35kg/1 mẻ)

Tẩy dầu mỡ Pre wash: 70 ml9.116 vnđ

42.000 VNĐ/ 01 mẻ giặt 35kg

Nước tẩy trắng gốc Oxy: 175 ml5.541 vnđ
Hoạt chất tăng kiềm: 154 ml12.196 vnđ
Nước giặt chính: 128 ml10.206 vnđ
Nước Xả Softener: 70 ml4.928 vnđ

Đối với đồ vài phòng mổ, đồ lây nhiễm

Lượng hóa chât tiêu hao trên 1 mẻ 35kg

Mẻ bẩn nặng

(35kg/1 mẻ)

Tẩy dầu mỡ Pre wash: 70 ml9.116 vnđ

55.000 VNĐ/ 01 mẻ giặt 35kg

Bột tẩy trắng gốc Clor: 161 gam

(Có thể thay bằng dạng nước super clorine để dùng bơm định lượng)

18.152 vnđ
Hoạt chất tăng kiềm: 154 ml12.196 vnđ
Nước giặt chính: 128 ml10.206 vnđ
Nước Xả Softener: 70 ml4.928 vnđ

Đinh mức chi phí hóa chất giặt tiêu hao trung bình hàng tháng của bệnh viện 400 giường

Sản phẩmCông dụngLượng giặtTiêu hao thángThành tiền
Super ChlorineTẩy trắng gốc Clor2-5ml/ kg vải~ 83 lít4.000.000 vnđ
Maximum OxyTẩy trắng gốc Oxy2-5ml/ kg vải~ 69 lít2.000.000 vnđ
Centrium SNước giặt chính2-4ml/ kg vải~ 55 lít4.000.000 vnđ
Centrium CNước giặt tăng kiềm2-4ml/ kg vải~ 55 lít4.000.000 vnđ
NeutralizerChất trung hòa kiềm2-4ml/ kg vải~ 55 lít5.000.000 vnđ
Sunpol SoftenerNước xả làm mềm vải1-2ml/ kg vải~ 55 lít3.500.000 vnđ
Pre WashTẩy dầu mỡ2-5ml/ kg vải~ 20 lít2.000.000 vnđ
Tổng chi phí hóa chất giặt hàng tháng24.500.000 vnđ

HotLine: 0904 627 066

Tìm hiểu thêm chất tẩy rửa công nghiệp khác, xin liên hệ:

Công Ty TNHH Eco One Việt Nam
Showroom : CN6 Khu công Nghiệp Vừa và Nhỏ Từ Liêm, Từ Liêm, Hà Nội
HotLine: 0904 563 963
Website: https://sieuthichattayrua.com/

0/5 (0 Reviews)