Hiển thị kết quả duy nhất

Phụ gia phá bọt hay hóa chất phá bọt là một trong số những phụ gia thông thường được sử dụng nhằm mục đích kìm hãm tạo bọt trong hoạt động sản xuất,sử dụng và xử lý hóa chất. Thường được sử dụng trong việc tạo sơn, sản xuất giấy, mực công nghiệp, xử lý nước thải…