Hiển thị kết quả duy nhất

Chất tháo khuôn, chống dính là lớp giữa khuôn và sản phẩm, tạo ra hiệu ứng trượt để tách sản phẩm ra khỏi khuôn dễ dàng. Thường là một loại dầu Silicone được quét lên mặt trong của khuôn. Nhờ có chất tách khuôn, các sản phẩm được tạo thành và lấy khỏi khuôn một cách dễ dàng mà không bị ảnh hưởng đến bề mặt sản phẩm.